shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Trần Kiến Dũng

Trần Kiến Dũng

Trần Kiến Dũng: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Trung Quốc
Bẫy Tiền - 01 - Trần Kiến Dũng - Huỳnh Thánh Y – Nhiếp Viễn – Biên Tiêu Tiêu

Bẫy Tiền

Một nhóm người nghèo khổ trên núi ở Tây Tứ Xuyên đột nhiên có được rất nhiều tiền. Nhưng tất cả chỉ là một cái bẫy.