shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trần Khải Tường

Trần Khải Tường

Trần Khải Tường: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Đài Loan
Vụ Án Con Mèo Mất Tích - 01 - Chu Cửu Khâm - Vương Đạo Thiết - Trần Khải Tường - Thành Thành

Vụ Án Con Mèo Mất Tích

Vệ sĩ hoàng cung Triển Hùng Phi được phái tới vùng xa xôi Quỳnh Lộc. Không bao lâu sau nơi này xảy ra án mạng.