VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trần Hy Quận

Trần Hy Quận

Trần Hy Quận: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Thỉnh Quân

Thỉnh Quân xoay quanh mối lương duyên 2 kiếp giữa một nữ trại chủ nghĩa hiệp và một sát thần lạnh lùng, kiêu ngạo, vì yêu mà ngủ say ngàn năm.