shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trần Hy Quận

Trần Hy Quận

Trần Hy Quận: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Thỉnh Quân

Tình duyên hai kiếp của Ác ma chiến thần cổ đại Lục Viêm (Nhậm Gia Luân) cùng nữ thổ phỉ tung hoành một phương Vu Đăng Đăng (Lý Thấm).