shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trần Hoài Phu

Trần Hoài Phu

Trần Hoài Phu: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc

Địch Nhân Kiệt: Luân Hồi Đồ

Địch Nhân Kiệt chuẩn bị điều tra vụ án giết người dã man thì bị phản đối kịch liệt. Phải chăng kẻ có quyền thế đang đứng sau giật dây mọi chuyện?