shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trần Hạo Lam

Trần Hạo Lam

Trần Hạo Lam: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Bạn Gái Thích Khách Của Trẫm

Bạch Nhân Tề đăng cơ còn trẻ nên bị ganh ghét, đố kị và ám sát. Trong hàng loạt ám sát bất thành, đại vương phải lòng nữ thích khách Thuấn Yên.