shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trần Hân Dư

Trần Hân Dư

Trần Hân Dư: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Từ đứa con rơi của Thừa tướng, bị toàn triều cười chê, là oan gia của thái tử, Lưu Kim Phượng về sau trở thành hoàng hậu, cùng hoàng đế cai quản giang sơn.

Hộ Tâm

Yêu long Thiên Diệu bị người mà hắn yêu là Tố Ảnh hãm hại trong hôn lễ. Thiên Diệu nén đau lấy vảy hộ tâm ném đi, không cho nàng ta toại nguyện ý đồ.