shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trần Gia Lâm

Trần Gia Lâm

Trần Gia Lâm: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Hồng Kông

Đại Đường Minh Nguyệt

Nàng Lưu Ly bị cuốn vào những âm mưu chính trị rồi gặp gỡ một vị tướng tài giỏi. Hai người cùng nhau viết nên giai thoại rung động lòng người