shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trần Đức Sâm

Trần Đức Sâm

Trần Đức Sâm: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Hồng Kông
Thập Nguyệt Vi Thành - 01 - Trần Đức Sâm - Chân Tử Đan - Lê Minh - Tạ Đình Phong - Nhậm Đạt Hoa - Phạm Băng Băng - Lương Gia Huy

Thập Nguyệt Vi Thành

Nội dung phim nói về chuyện Tôn Trung Sơn đến Hồng Kông quyên góp cho phong trào khởi nghĩa. Những người thương nhân nghĩa sĩ đảm nhận trách nhiệm tiếp đãi Tôn Trung Sơn biết được chính phủ Mãn Thanh đã phái người đến ám sát Tôn Trung Sơn.