shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Trần Diệc Phi

Trần Diệc Phi

Trần Diệc Phi: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Đài Loan

Mãng Hoang Kỷ

Kỷ Ninh sinh ra với cơ thể yếu ớt tưởng chừng sẽ chết sớm vì bệnh tật nhưng vẫn sống một cách thần kì, cậu chính là người bảo vệ triều Hạ yên ổn.