shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trần Dịch

Trần Dịch

Trần Dịch: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Đài Loan
Thục Sơn Phục Ma Thiên - 01 - Tăng Hiểu Vũ - Trần Dịch - Vương Minh Đạc - Triệu Nhất Lân

Thục Sơn Phục Ma Thiên

Bạch Trạch và Lăng Phong là sư huynh đệ cùng tu chân tại phái Côn Luân. Vào một ngày nọ cả hai đi lầm vào bí cảnh, nhặt được bí kíp tuyệt thế ma công.