shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trần Di Dung

Trần Di Dung

Trần Di Dung: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Châu Âu

Phong Vân 2

Sau khi chế phục tâm ma của Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân mất hết trí nhớ, sống đời bình lặng, Nhiếp Phong ở ẩn, cắt đứt liên hệ cả thế giới bên ngoài