shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trần Di Dung

Trần Di Dung

Trần Di Dung: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Châu Âu
Phong Vân 2 - 01 - Lý Huệ Dân - Triệu Văn Trác - Hà Nhuận Đông - Tần Lam - Trần Di Dung

Phong Vân 2

​Phong Vân 2 kể về việc lo sợ ma tính của Nhiếp Phong gây hại cho võ lâm, Bộ Kinh Vân quyết định đấu một trận sống chết để chế phục tâm ma của anh.