VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trần Cẩm Hồng

Trần Cẩm Hồng

Trần Cẩm Hồng: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông

Hồ Sơ Trinh Sát 4 - Detective Investigation Files 4

Đội Cảnh sát Tinh anh do Tử Sơn làm đội trưởng cùng đồng đội Tử Phi và Thiếu Quân. Họ liên tục phải đối phó với nhiều vụ án hóc búa.