shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trần Cẩm Hồng

Trần Cẩm Hồng

Trần Cẩm Hồng: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông
Hồ Sơ Trinh Sát 4 - Detective Investigation Files 4 - 01 - Cổ Thiên Lạc - Tuyên Huyên - Hướng Hải Lam - Trần Cẩm Hồng - Xa Thi Mạn

Hồ Sơ Trinh Sát 4 - Detective Investigation Files 4

Hồ sơ trinh sát 4 xoay quanh 2 anh chàng cảnh sát là Sơn và Phi. Cả hai cùng phối hợp để phá vỡ những vụ án giết người ly kỳ ở Hong Kong.