shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trần Bách Tường

Trần Bách Tường

Trần Bách Tường: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông

Nhất Kế Nhì Tài

Ray là một tay cờ bạc xuất chúng, trước nay chưa khó khăn nào có thể làm khó anh. Thử thách chỉ đến khi anh nhận được lời khiêu chiến của Mắt Hổ.

Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương

Chàng nghệ sĩ đào hoa Đường Bá Hổ vì quá buồn chán với 8 bà vợ nên đã ra ngoài phiêu bạt. Và anh đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình.