VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trác Thúy Miêu

Trác Thúy Miêu

Trác Thúy Miêu: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

MC, Nhà báo
Việt Nam

8 Lạng Nửa Cân - Mùa 1

Mỗi tập của 8 Lạng Nửa Cân - Mùa 1 sẽ có 2 khách mời nổi tiếng tham gia tranh luận với nhau dưới sự dẫn dắt của MC về 1 chủ đề cụ thể, được thể hiện qua các tiểu phẩm với góc nhìn châm biếm.