shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Tô Chí Thành

Tô Chí Thành

Tô Chí Thành: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Ca sĩ, Diễn viên
Châu Á
Cuộc Đối Đầu Ngoạn Mục - 01 - Lâm Tuệ Linh - Lại Di Linh - Ngô Kình Uy - Tô Chí Thành

Cuộc Đối Đầu Ngoạn Mục

Khát khao và đam mê của người học võ luôn có một con đường để đến nhưng mấy ai làm được. Cuộc đối đầu ngoạn mục là hành trình khôi phục võ truyền thống của một nhóm võ sư trẻ tuổi.