shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Thùy Chi

Thùy Chi

Thùy Chi: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Ca sĩ
Việt Nam

Trăm Ngàn Lời Thương

Thùy Chi và Ricky Star lần đầu hợp tác trong nhạc phẩm Tết Trăm Ngàn Lời Thương của VieON, nhằm truyền năng lượng truyền năng lượng, ý nghĩa tích cực