shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Thượng tọa Thích Đức Thiện

Thượng tọa Thích Đức Thiện

Thượng tọa Thích Đức Thiện: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Tu sĩ
Việt Nam
Bardo – Màu Nhiệm Của Sự Sống Và Cái Chết - 01 - NSND Nguyễn Hoàng Lâm - Thượng tọa Thích Đức Thiện - Thượng tọa Thích Tiến Đạt

Bardo – Màu Nhiệm Của Sự Sống Và Cái Chết

Bardo: Màu nhiệm sự sống và cái chết là một hành trình đi tìm ý nghĩa của sự sống và tìm hiểu về bí ẩn sau khi con người chết đi.