shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Thượng tọa Thích Đức Thiện

Thượng tọa Thích Đức Thiện

Thượng tọa Thích Đức Thiện: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Tu sĩ
Việt Nam

Bardo – Màu Nhiệm Của Sự Sống Và Cái Chết

Sự sống là gì? Sau khi chết chúng ta đi về đâu? Cùng lắng nghe lời giảng của các vị Cao tăng, các nhà Sư về sự sống và cái chết theo triết lý Phật giáo