shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Thor Freudenthal

Thor Freudenthal

Thor Freudenthal: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Âu Mỹ

Cú Nhảy Lượng Tử

Một nhà khoa học thực hiện cú nhảy lượng tử đến các không-thời gian trong quá khứ để giải quyết các vấn đề phức tạp.

Percy Jackson: Biển Quái Vật

Để cứu Trại Á Thần, nhóm Percy lần này phải tiến vào Biển quái vật để tìm lấy Bộ lông cừu vàng - thứ duy nhất có thể bảo vệ họ.