shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Thomas Jane

Thomas Jane

Thomas Jane: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Ký Ức Thức Tỉnh

Một cô robot ở khu nghỉ dưỡng Vice bị lỗi lập trình và nhớ lại quá khứ đen tối mà mình từng trải qua. Từ đây cô robot bắt đầu kế hoạch trả thù.