shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Thịnh Huệ Tử

Thịnh Huệ Tử

Thịnh Huệ Tử: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Linh Lung Lang Tâm

Linh Lung được tái sinh về thời cổ đại trong thân thể của cô công chúa nửa người nửa sói đã vô tình đụng độ và nảy sinh tình cảm với hoàng tử sói