VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Thiệu Mỹ Kỳ

Thiệu Mỹ Kỳ

Thiệu Mỹ Kỳ: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông

Đại Thái Giám

Sau khi Hàm Phong Hoàng đế băng hà, triều đình Đại Thanh vô cùng hỗn loạn, đấu đá tranh giành quyền lực, chốn hậu cung không một ngày bình yên.