shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Thành Tư Vũ

Thành Tư Vũ

Thành Tư Vũ: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc

Cá Mập Cạn

Trình Xích Tư muốn cải tạo gen cá mập để tạo ra 1 loại thuốc mới nhưng không ngờ cá mập bị biến đổi gen vô cùng hung hãn. Bi kịch xảy ra từ đó