shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Thanh Tú

Thanh Tú

Thanh Tú: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Việt Nam
Thanh Tú tức nước vỡ bờ vì bị Tự Long xem như món đồ chơi - 01 - Tự Long - Thanh Tú

Thanh Tú tức nước vỡ bờ vì bị Tự Long xem như món đồ chơi

Với bề dày diễn xuất nhưng Thanh Tú cũng nhắc nhẹ trưởng phòng nhẹ tay trong Ơn Giời Cậu Đây Rồi.

Song Lang - 02 - Liên Bỉnh Phát - Thanh Tú - Hữu Quốc - Kiều Trinh

Song Lang

Song lang xoay quanh Dũng giang hồ và Linh Phụng kép nam chính của đoàn hát. Họ hình thành sợi dây liên kết vô hình khiến số phận thay đổi mãi mãi.