VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Thanh Tú

Thanh Tú

Thanh Tú: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Việt Nam

Song Lang

Trong một lần đi đòi nợ thuê, Dũng vô tình gặp Linh Phụng mà không hề biết sợi dây số phận vô hình đã liên kết họ từ lúc nào.