VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Thanh Hoài

Thanh Hoài

Thanh Hoài: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Việt Nam

Kính Thưa Osin

Một bức tranh sinh động, hài hước về đời sống người giúp việc được phác họa trong Kính thưa Ô Sin, phá vỡ quan niệm tiêu cực với tầng lớp ít có tiếng nói này.