VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Thẩm Lộ

Thẩm Lộ

Thẩm Lộ: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Võ Lâm: Linh Hồn Dao

Thanh Hoảng hồn đao có sức mạnh khủng khiếp khiến nhiều cao thủ võ lâm ở khắp nơi muốn chiếm hữu lấy. Từ đây nhiều sóng gió bắt đầu xảy ra.