shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Thái Thiếu Phân

Thái Thiếu Phân

Thái Thiếu Phân: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông

Hậu Cung Chân Hoàn Truyện - Empresses In The Palace

Một bộ phim cổ trang kinh điển của Trung quốc. Những tranh đấu quyền lực và tình yêu của phi tần chốn thâm cung vào triều đại Hoàng đế Ung Chính