shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Tessa Thompson

Tessa Thompson

Tessa Thompson: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Thor: Tận Thế Ragnarok

Ragnarok ám chỉ sự tận cùng của vũ trụ, đồng nghĩa với trận chiến sống còn của chín cõi.