VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Tatsuya Fujiwara

Tatsuya Fujiwara

Tatsuya Fujiwara: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Nhật Bản

Kaiji: Ván Đấu Cuối Cùng

Trong bối cảnh suy thoái kinh tế của nước Nhật, một âm mưu được tiến hành để bảo vệ những kẻ quyền thế và bỏ mặc người dân. Một trò chơi sinh tử diễn ra sẽ quyết định phần thắng thuộc về bên nào.