shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Tào Tuấn

Tào Tuấn

Tào Tuấn: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc
Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ 3 - 01 - Đô Hiểu - Tào Tuấn - Nguyên Hoa

Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ 3

Phim Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ Phần 3 chứa nhiều bí ẩn, ly kì. Các nhà sư Thiếu Lâm sẽ có những nhiệm vụ quan trọng hơn.