shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Tao Okamoto

Tao Okamoto

Tao Okamoto: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Nhật Bản

Người Sói

Mặc cảm với tội lỗi của bản thân sau khi giết Jean, Logan sống ẩn dật tại Nhật Bản. Anh gặp lại Yoshida và nhận được một đề nghị không tưởng.