shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Tào Hoa

Tào Hoa

Tào Hoa: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc

Lang Điện Hạ

Hoàng tử Chu rơi xuống vực thẳm, được bầy sói cứu sống. Lúc lưu lạc chàng tình cờ cứu mạng quận chúa Trích Tinh dệt nên chuyện tình đầy trắc trở