shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Tăng Hoa Thiên

Tăng Hoa Thiên

Tăng Hoa Thiên: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông
Nhất Đỏ Nhì Đen 2 - 01 - Viên Nhân Khang - Trần Đình Uy - Tăng Hoa Thiên - Lữ Tụng Hiền

Nhất Đỏ Nhì Đen 2

Nhất Đen Nhì Đỏ 2 bắt đầu từ sau thất bại của Nhiếp Vạn Long hắn ta đã trở nên điên loạn và muốn phục thù sau khi thua Thạch Chí Khang.