shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Talitha Bateman

Talitha Bateman

Talitha Bateman: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Annabelle: Ra Đời

Một nữ tu sĩ cùng các cô gái ở một trại trẻ mồ côi bị đóng cửa trở thành mục tiêu của một con búp bê bị quỷ ám.