shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Taew Natapohn

Taew Natapohn

Taew Natapohn: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Thái Lan

Nữ Thần Rắn 2 - Nakee 2

Soi dành cả thanh xuân để coi sóc đền thờ nữ thần Nakee, nay bị dân làng nghi ngờ là hiện thân của nữ thần rắn, người gây ra những vụ chết người.