shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Tạ Trạch

Tạ Trạch

Tạ Trạch: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc

Quân Cửu Linh

Phát hiện cái chết của cha là âm mưu soán ngôi, Sở Cửu Linh đã ám sát đương kim thánh thượng nhưng thất bại, nàng phải thay thân đổi phận, chờ ngày báo thù