VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Tả Tiểu Thanh

Tả Tiểu Thanh

Tả Tiểu Thanh: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Thượng Dương Phú (Giang Sơn Cố Nhân) - The Rebel Princess

Vì tranh quyền chốn triều quan, Thượng Dương quận chúa kết hôn với vị tướng Tiêu Kỳ. Lần đầu tiên đại hoa đán Chương Tử Di đóng phim truyền hình