shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Tạ Quang Thắng

Tạ Quang Thắng

Tạ Quang Thắng: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Ca Sĩ
Cảm Ơn Những Điều Phi Thường - 01 - Hà Lê - Liêu Hà Trinh - Đức Tuấn - Kyo York - Ca sĩ Minh Thư - Cẩm Vân - Trần Mạnh Tuấn - Nguyễn Phi Hùng - Tạ Quang Thắng

Cảm Ơn Những Điều Phi Thường

Chương trình được tổ chức nhằm vận động hỗ trợ, đóng góp về vật chất cũng như tinh thần để lan tỏa niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng tuyến đầu đang tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh.