shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Tạ Nguyệt Mỹ

Tạ Nguyệt Mỹ

Tạ Nguyệt Mỹ: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông
Kiếp Sau Không Làm Người Hồng Kông - 01 - Lục Thiên Hoa - Trương Khả Di – Lưu Mỹ Quân – Tạ Nguyệt Mỹ – Cung Từ Ân

Kiếp Sau Không Làm Người Hồng Kông

Kiếp sau không làm người Hồng Kông xoay quanh câu chuyện của 2 chị em nhà họ Lương, họ đoàn tụ sau hơn 30 năm xa cách.