shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Tạ Mẫn Dương

Tạ Mẫn Dương

Tạ Mẫn Dương: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Châu Á
Tiểu Nương Tử - 01 - Lô Yến Kim - Trịnh Bích Châu - Tạ Mẫn Dương - Phương Triển Phát - Bạch Vi Tú

Tiểu Nương Tử

Một cô gái Hoa Kiều mồ côi ở Singapore không chịu đầu hàng số phận, tạo ra phong ba bão táp cho gia đình cô trong nhiều thế hệ.