shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Tạ Hiền

Tạ Hiền

Tạ Hiền: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông

Bẫy Tình 2

Hải Lam bị bắt cóc từ năm 3 tuổi, lớn lên trong gian khổ. Khi gặp lại gia đình, cô đã rất oán hận, muốn giành lấy mọi thứ, kể cả người yêu của chị gái

Bến Thượng Hải Tranh Bá Đồ Long

Long Tứ sau khi ra tù thì quay lại Thượng Hải để lấy lại khoản tiền khi xưa. Từ đây những cuộc hỗn chiến của những Long Đầu bắt đầu nổ ra.