NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Tạ Bân Bân

Tạ Bân Bân

Diễn viên
Trung Quốc
Thanh Thanh Tử Khâm - 01 - Từ Phi - Phạm Thế Kỷ – Lữ Tiểu Vũ – Tạ Bân Bân

Thanh Thanh Tử Khâm

Thanh Thanh Tử Khâm xoay quanh câu chuyện về Lạc Thu Trì, một chàng thư sinh quyết tâm trở thành một nhà thơ vĩ đại thời nhà Đường.