VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Sử Tử Thần

Sử Tử Thần

Sử Tử Thần: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Hàng Ma Đại Sư

Một trấn nhỏ ở biên giới bị yêu quái quấy nhiễu, đại sư Tịnh Tử thỉnh cầu các hàng yêu sư đến giúp. Nhiều cao nhân trừ yêu cùng đồng lòng lên đường diệt yêu