VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Sử Tử Thần

Sử Tử Thần

Sử Tử Thần: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Hàng Ma Đại Sư

Trấn nhỏ ở biên giới bị yêu quái quấy nhiễu, Ngô Tịnh Tử thỉnh cầu hàng yêu sư đến giúp. Các cao nhân trừ yêu cùng đồng lòng lên đường diệt yêu.