shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Stephen Sommers

Stephen Sommers

Stephen Sommers: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Mỹ
Xác Ướp - 01 - Stephen Sommers - Brendan Fraser – Rachel Weisz – Arnold Vosloo

Xác Ướp

Do giết Pharaoh Seti, đại tư tế Imhotep bị ướp xác sống và nguyền rủa.1 đoàn săn tìm kho báu phát hiện ra lăng mộ và tình cờ khiến Imhotep sống dậy.Họ phải làm gì để ngăn Imhotep trước khi hắn hủy diệt cả thế giới để trả thù?