shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Sophia Aguiar

Sophia Aguiar

Sophia Aguiar: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Âu Mỹ
Vũ Điệu Sôi Động - 01 - John Swetnam - Anitta - Sophia Aguiar - Larry Bourgeois

Vũ Điệu Sôi Động

Một vũ công trẻ trở nên nổi tiếng sau khi được phát hiện từ YouTube. Cô sẽ trả giá cho những "vũ điệu sôi động" của mình nếu không sớm tìm cách cân bằng thế giới thực và thế giới ảo.