shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Son Jae Gon

Son Jae Gon

Son Jae Gon: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Hàn Quốc

Sở Thú Thoát Ế

Để giúp vườn thú thoát ế, luật sư Tae soo và các nhân viên sở thú hóa trang và diễn như những con thú thứ thiệt. Sẽ thế nào khi mọi chuyện vỡ lở?