VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Sim Deok Geun

Sim Deok Geun

Sim Deok Geun: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Hàn Quốc

Cổng Địa Ngục

Vào năm 1990 tại trung tâm huấn luyện ở Guisari, một người gác cổng đã ra tay sát hại tất cả những người có mặt tại đó, sau đó người này đã tự sát.