VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Sigridur Benediktsdottir

Sigridur Benediktsdottir

Sigridur Benediktsdottir: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Giáo văn
Mỹ

Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế

Bộ phim phân tích đầy đủ các khía cạnh về cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, đưa ra nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng và cả lời cảnh báo về tương lai.