shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Sela Ward

Sela Ward

Sela Ward: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ
Cha Dượng - 01 - Nelson McCormick - Penn Badgley - Dylan Walsh - Sela Ward

Cha Dượng

Michael Harding vui vẻ trở về nhà từ trường quân đội. Ở nhà, mẹ của Micheal đang sống hạnh phúc cùng một người đàn ông mới là David, tuy bề ngoài tỏ vẻ thân thiết với ông ta nhưng Michael ngày càng nghi ngờ về những hành vi của người cha dượng này.