shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Sela Ward

Sela Ward

Sela Ward: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Cha Dượng

Về nhà từ trường quân đội, Michael giờ phải sống cùng mẹ và người cha dượng. Tuy tỏ ra vui vẻ nhưng Michael nghi ngờ về người cha dượng này.